Ο Όμιλος Εταιριών Κριμάτογλου με έδρα την Χαλκίδα, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:1. Σύμβουλος Πωλήσεων στους Τομείς Μονωτικά / Χρώματα / Εργαλεία:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ανάλογη θέση.

 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

 • Καλή γνώση της  Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος πτυχίου Lower)

 • Επιθυμητό πτυχίο ανωτάτου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος

Προσωπικές Ικανότητες:

 • Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας

 • Επαγγελματισμός και συνέπεια

 • Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα

 • Διαπραγματευτικές ικανότητες

Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας2. Σύμβουλος Πωλήσεων στον Τομέα των Επίπλων και του Οικιακού Εξοπλισμού

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ανάλογη θέση.

 • Βασικές Γνώσεις χειρισμού Η/Υ

 • Καλή γνώση της  Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος πτυχίου Lower)

 • Επιθυμητό πτυχίο ανωτάτου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος

Προσωπικές Ικανότητες:

 • Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας

 • Επαγγελματισμός και συνέπεια

 • Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα

 • Διαπραγματευτικές ικανότητες

Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας


3. Υπάλληλος Αποθήκης (Picker)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος λυκείου/ΙΕΚ.

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε μηχανογραφημένη αποθήκη με χρήση scanner.

Προσωπικές Ικανότητες:

 • Συνέπεια

 • Επαγγελματισμός και συνέπεια

 • Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα

Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν* το βιογραφικό τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

* Παρακαλούμε συμπληρώστε στο θέμα (subject) του email, για ποια θέση ενδιαφέρεστε.