Ο Όμιλος Εταιριών Κριμάτογλου με έδρα την Χαλκίδα, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλος Γραφείου:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άριστη γνώση της  Αγγλικής γλώσσας, (κάτοχος  πτυχίου Proficiency)

 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

 • Προϋπηρεσία  σε ανάλογη θέση εργασίας

Προσωπικές Ικανότητες:

 • Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας

 • Επαγγελματισμός και συνέπεια

 • Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα

 • Διαπραγματευτικές ικανότητες

Για τη παραπάνω θέση προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας


Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν* το βιογραφικό τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

* Παρακαλούμε συμπληρώστε στο θέμα (subject) του email, για ποια θέση ενδιαφέρεστε.